Competenţă în privinţa acordării cheltuielilor de judecată

Cererile prin care se solicită pe cale separată acordarea cheltuielilor de judecată efectuate într-un alt litigiu sunt de competenţa instanţei civile de drept comun, şi nu a celei specializate în soluţionarea litigiilor de fond, ce au determinat efectuarea cheltuielilor de judecată, conform calificării juridice date prin Decizia nr. 19/2013 de instanţa supremă.

(Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia nr. 172 din 15 iulie 2015)

 

Prin sentinţa civilă nr. 172 din 15 iulie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, în dosarul nr. x/325-2014 a fost stabilită competenţa de soluţionare a apelului declarat de reclamantul A… împotriva sentinţei civile nr. 1100 din 3 februarie 2015 pronunţată de Judecătoria Timişoara, având ca obiect pretenţii în contradictoriu cu pârâta B…, în favoarea completului civil din cadrul Secţiei I civilă a Tribunalului Timiş. Curtea a reţinut că, prin încheierea civilă din 22 mai 2015, Tribunalul Timiş a înaintat dosarul spre soluţionare completului specializat în litigii de muncă  şi asigurări sociale.

În mod legal, competenţa de soluţionare a cererii de acordare  a cheltuielilor de judecată, ce derivă dintr-un litigiu de dreptul muncii, nu revine unui complet specializat în soluţionarea unor astfel de litigii, cu toate că acordarea cheltuielilor de judecată este guvernată de culpa procesuală a părţii căzută în pretenţii. Competenţa materială şi teritorială pentru judecarea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată pe cale separată se determină potrivit regulilor de drept comun, o astfel de cerere nefiind de competenţa instanţei care a soluţionat litigiul ce a ocazionat cheltuielile respective, ci de competenţa instanţei civile de drept comun.

 

Contact:

Tel fix: 021.222.23.47
Mobil: 0729.803.419
E-mail: bionescuavocat@yahoo.com
Adresa: Str. Sava Hentia, nr. 34
Sector 1, Bucuresti

www.bogdanionescu.ro