Împărţeala judiciară

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cererile de împărţeală judiciară nu sunt supuse recursului, indiferent de valoarea litigiului.

(Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 400 din 22 octombrie 2015)     

Prin decizia civilă nr. 208 din 4 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. x/290/2013 a fost respins apelul declarat de reclamanta A împotriva sentinţei civile nr. 1687 din 23 octombrie 2014 şi a încheierii din 17 decembrie 2014 – ambele pronunţate de Judecătoria Reşiţa – în dosarul susmenţionat. Iniţial, reclamanta A, în contradictoriu cu pârâtul B, a investit instanţa cu partajarea judiciară a bunurilor comune ale părţilor.

În urma hotărârii judecătoreşti şi a încheierii dispuse de Judecătoria Reşiţa, reclamanta s-a arătat nemulţumită, recurgând la căile de atac pe care le-a considerat necesare. Conform prevederilor art. 457 alin. 1) C. pr. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege. Totodată, art. 483 alin. 2) C. pr. civ. stipulează: „Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-j)…“, art. 94 alin. 1) lit. j), statuând că judecătoria judecă în prima instanţă „cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare“. Din aceste motive, instanţa de apel a respins pe bună dreptate recursul ca inadmisibil.

Contact:

Tel fix: 021.222.23.47
Mobil: 0729.803.419
E-mail: bionescuavocat@yahoo.com
Adresa: Str. Sava Hentia, nr. 34
Sector 1, Bucuresti

www.bogdanionescu.ro