LOGODNA ȘI CĂSĂTORIA ÎN NOUL COD CIVIL

Logodna a revenit în legislaţia civilă, după aproape 60 de ani de absenţă, ca instituţie a dreptului familiei. Ea este definită drept promisiunea reciprocă a două persoane de sexe diferite de a se căsători. Pe langă faptul că încheierea căsătoriei nu este condiţionată în niciun fel de logodna prealabilă, nici căsătoria după logodnă nu este obligatoriu să aibă loc. Cu toate acestea, consimţirea logodnei atrage după sine unele răspunderi de ordin juridic, la care mă voi referi în continuare.
Logodna nu este supusă niciunei formalităţi (la fel şi ruperea acesteia), putând avea loc în orice cadru festiv, familial sau la biserică. Caz în care preotul le dă viitorilor soţi câteva poveţe şi le ţine o slujbă, în prezenţa rudelor şi prietenilor, în cadru restrâns. Nu vor lipsi două lumânări simple, de regulă albe, verighetele (de preferat din argint, nu cele de cununie) şi naşii, de obicei aceiaşi care urmează să-i cunune pe logodnici. După care urmează distracţia. Încheierea logodnei poate fi probată ulterior prin orice mijloc de probă, în cazul în care se ajunge la divergenţe.
La ruperea logodnei, potrivit art. 268 alin. (1) “sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite”. De asemenea, partea care rupe logodna în mod abuziv şi fără acordul celeilalte părţi poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate în vederea căsătoriei şi chiar la daune morale, în termen de maximum un an de la nedoritul eveniment.
*
În noul Cod civil, căsătoria include practici pe baze contractuale, în sensul că viitorii soţi au posibilitatea încheierii unor convenţii matrimoniale sau clauze de preciput (drept acordat unei persoane de a lua o anumită parte dintr-un bun înainte de partaj). Dacă până acum, la desfacerea căsătoriei, bunurile se împărţeau în mod egal între soţi, din octombrie 2011 s-au introdus în legislaţie contractele prenupţiale, denumite “convenţii matrimoniale”. Care înţelegeri notariale stabilesc modul de partajare a bunurilor dobândite după încheierea căsătoriei de cei doi soţi. În acest sens, există trei variante:
1) regimul comunităţii legale;
2) regimul separaţiei bunurilor;
3) regimul comunităţii convenţionale.
Prima variantă include prevederile actuale ale partajării bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, în sensul că soţii şi le vor împărti în mod egal, independent de cuantumul contribuţiei materiale avute la dobândirea acestora.
Cea de-a doua variantă se referă la posibilitatea ca bunurile realizate post-căsătorie să revină, în caz de divorţ, celui care le-a dobândit în mod efectiv.
Iar cea de-a treia constă în libertatea soţilor de a opta ca bunurile comune să urmeze un regim juridic de coproprietate bazat pe cuantumul contribuţiei fiecăruia la dobândirea acestora, eventual pe procente.
Potrivit noilor reglementări, convenţia matrimonială dintre soţi poate include şi bunurile avute de fiecare înainte de căsătorie, prevedere care în Codul civil din 1954 nu exista.
Totodată, trebuie precizat că, în lipsa unei convenţii matrimoniale valabil autentificate la notariat – supusă publicităţii prin înscrierea în Registrul naţional al regimurilor matrimoniale, ţinut în format electronic de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România -, sub sancţiunea nulităţii absolute, bunurile comune vor fi partajate între soţi în mod egal, ca prezumţie legală ce poate fi, însă, răsturnată prin dovada contrară.
În privința numelui, soții pot opta în comun sau independent unul față de celalalt, alegându-și un nume comun, ori menținându-și numele avut anterior sau optând pentru numele reunite.
O altă noutate notabilă se referă la exercitarea dreptului de dispoziție al soților cu privire la bunurile lor, în ideea că fiecare este liber să încheie acte juridice cu celalalt soț sau cu terțe persoane, fiind înlăturată inclusiv interdicția cu privire la vânzarea între soți existentă în vechiul drept al familiei.

Contact:

Tel fix: 021.222.23.47
Mobil: 0729.803.419
E-mail: bionescuavocat@yahoo.com
Adresa: Str. Sava Hentia, nr. 34
Sector 1, Bucuresti

www.bogdanionescu.ro