REPRODUCEREA ASISTATĂ

După modelul francez şi cel canadian, Noul Cod civil reglementează şi la noi – începând cu februarie 2014 – reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

În cadrul acestei reglementări se stabilesc principiile generale legate de regimul filiaţiei, în situaţia reproducerii umane asistate, răspunderea tatălui copilului şi confidenţialitatea informaţiilor.

Un astfel de mod de reproducere al unui copil nu determină nicio legătură de filiaţie între copil şi donator, iar împotriva acestuia din urmă nu poate fi pornită nicio acţiune în răspundere. Legiuitorul stabilieşte fără echivoc faptul că părinţi nu pot fi decât un bărbat şi o femeie, ori o femeie singură. Altfel spus, aducerea pe lume a unui copil prin reproducere asistată este interzisă persoanelor de acelaşi sex sau bărbaţilor singuri.
Înainte de a recurge la această metodă de reproducere, părinţii trebuie să îşi dea consimţământul, în condiţii de deplină confidenţialitate, în faţa notarului public. Acesta le va explica amănunţit toate consecinţele actului lor cu privire la filiaţie. În cazul în care doar soţia şi-a dat consimţământul privind reproducerea asistată medical cu terţ dobânditor, soţul poate tăgădui paternitatea copilului, în condiţiile legii.

Pentru crearea unui cadru complet privind reproducerea asistată medical cu terţ dobânditor, respectiv: regimul juridic, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor, precum şi modul de transmitere a acestora, se află în vigoare o lege specială.

 

Contact:

Tel fix: 021.222.23.47
Mobil: 0729.803.419
E-mail: bionescuavocat@yahoo.com
Adresa: Str. Sava Hentia, nr. 34
Sector 1, Bucuresti

www.bogdanionescu.ro