Restituirea ajutorului public judiciar

Beneficiarul ajutorului public judiciar este obligat să achite taxa de timbru, dacă dobândeşte irevocabil bunuri sau drepturi de creanţă cu o valoare de 10 ori mai mare decât ajutorul acordat.

(Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 9 din 15 ianuarie 2015)

Prin decizia civilă nr. 87/A din 9 octombrie 2014 a Tribunalului Timiş, în dosarul nr. x/325/2010, s-a admis apelul declarat de către reclamanta A…, împotriva sentinţei civile nr. 4496 din 24 februarie 2011 pronunţată de Judecătoria Timişoara, în contradictoriu cu parâţii B… ş.a.

Sentinţa apelată a fost schimbată, admiţându-se acţiunea formulată de reclamantă, constatându-se că aceasta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren din Timişoara şi s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului respectiv.

Apelanta-reclamantă a fost obligată la plata către stat a sumei de 9.918,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, fiind aplicabile dispoziţiile art. 50-2 din OUG nr. 51/2008 modificată.

Privitor la această decizie, instanţa a ţinut cont de faptul că, în cele două faze procesuale – fond şi apel -, reclamanta a beneficiat de ajutor public judiciar, fiind scutită de taxa de timbru şi onorariu expert topograf. Totuşi, în urma dobândirii imobilului evaluat la suma de 30.000 de euro, reclamanta a fost ţinută de instanţă să restituie ajutorul de 9.918,75 lei, sub formă de cheltuieli de judecată, deoarece imobilul dobândit are o valoare de peste 10 ori mai mare decât bunul respectiv.

În termenul legal, reclamanta a declarat recurs cu privire la cheltuielile de judecată, considerând că acestea ar trebui suportate de partea căzută în pretenţii (în baza art. 274 alin. 1 C. pr. civ). Şi menţionează reclamanta că, dacă n-ar fi beneficiat de ajutorul public judiciar, solicitând cheltuieli de judecată, instanţa i le-ar fi acordat.

În opinia noastră, instanţa a procedat legal făcând aplicabile dispoziţiile art. 50-2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, deoarece reclamanta a dobândit un bun a cărui valoare depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat. În ceea ce priveşte recuperarea cheltuielilor de judecată, însă, reclamanta are posibilitatea de a le recupera de la pârâţi pe cale separată, după achitarea efectivă a acestora.

Contact:

Tel fix: 021.222.23.47
Mobil: 0729.803.419
E-mail: bionescuavocat@yahoo.com
Adresa: Str. Sava Hentia, nr. 34
Sector 1, Bucuresti

www.bogdanionescu.ro