Accident vascular cerebral survivor dating site, Gestul care salvează viaţa altora şi care scade riscul de cancer şi accident vascular cerebral


Pareza dupa AVC: ce presupune recuperarea pacientului

Accidentul vascular cerebral pediatric reprezintă o urgenţă terapeutică şi o problemă importantă de sănătate, fiind o cauză majoră a invalidităţii dobândite în copilărie.

Deşi supravieţuirea în caz de AVC este un indicator cheie, calitatea vieţii este o caracteristică importantă pentru supravieţuitori şi oferă informaţii despre modul în care tratamentul şi complicaţiile AVC afectează copilul şi capacitatea sa de funcţionare în mediul de acasă, şcoală şi comunitate.

dating politica în marina zebra pătrată de mâncare datând

Lucrarea de față are ca scop analiza calității vieții copiilor cu AVC pe baza unei sinteze a literaturii de specialitate. Ulterior se preconizează și un studiu practic. Material și metodă. Au fost consultate listele de referinţă a unor articole în căutarea surselor suplimentare.

Rezultate și discuții.

cunoaște o femei căsătorită datând omul social ciudat

Boala cerebrovasculară se enumeră printre primele zece cauze principale de deces al copiilor de orice vârstă. Estimările actuale ale incidenţei AVC-ului la copii variază de la 1,3 la 13 la Calitatea vieţii se defi neşte prin bunăstarea fi zică, psihică și socială a pacienţilor, precum și capacitatea lor de a-și îndeplini sarcinile obișnuite, în existenţa lor cotidiană. Calitatea vieţii poate fi apreciată prin intermediul diferitor scale de evaluare, care înglobează trei dimensiuni: fi zică, psihologică şi socială.

În cazul copiilor, chestionarul cel mai des utilizat este PedsQL Pediatric Quality of Life care include 23 de itemi concepuţi pentru a măsura dimensiunile de bază ale sănătăţii. Acest chestionar este tradus în mai multe limbi. În studiile de specialitate vis a vis de calitatea vieţii la copiii care au avut AVC, rezultatele privind: bunăstarea generală, bunăstarea fi zică, stima de sine, relaţiile cu familia, rezultatele şcolare au fost semnifi cativ mai reduse la copiii care au avut AVC comparativ cu lotul de martor — copii sănătoşi.

AVC-ul pediatric este o patologie cu mortalitate înaltă, iar morbiditatea specifi că tulburări neurologice, cognitive, emoţionale sau de comportament infl uenţează în mod semnifi cativ calitatea vieţii copiilor care au suportat AVC.

Evaluarea calităţii vieţii la copiii care au suportat AVC este un accident vascular cerebral survivor dating site uşor de aplicat care oferă informaţii detaliate pentru evaluarea efectelor fi zice, psihice, sociale precum şi pentru ajustarea planului tratamentului de reabilitare al acestor copii. AVC-ul pediatric reprezintă o urgenţă terapeutică şi o problemă importantă de sănătate, este asociat cu morbiditate şi mortalitate semnificativă, fiind o cauză majoră a invalidităţii dobândite în copilărie.

Studiile de specialiate arătă că rata anuală a incidenţei AVC-ului la copil este de 1,7 la Astfel, actual, estimările incidenţei AVC-ului la copii variază de la 1,3 la 13 la Deşi supravieţuirea în caz de AVC este un indicator cheie, calitatea vieţii este o caracteristică importantă pentru supravieţuitori accident vascular cerebral survivor dating site oferă informaţii despre modul în care tratamentul şi complicaţiile AVC afectează copilul şi capacitatea sa de funcţionare în mediul de acasă, şcoală şi comunitate [5].

Au fost consultate listele de referinţe a unor articole în căutarea referinţelor suplimentare. REZULTATE Calitatea vieţii se defineşte prin bunăstarea fizică, psihică și socială, precum și capacitatea pacienţilor de a-și indeplini sarcinile obișnuite, în existenţa lor cotidiană [1].

Studiile recente au raportat că mai mult de jumătate dintre copiii care au suportat AVC prezintă tulburări motorii reziduale, în special hemiplegie, care afectează activităţile în viaţa de zi cu zi. Pe termen lung la copii, AVC-ul are consecinţe semnificative: tulburări motorii, cel mai des reprezentate de hemiplegie, tulburări cognitive, epilepsie şi tulburări de integrare socială. Astfel, impactul AVC-ului asupra copilului şi familiei acestuia este substanţial fig. Deoarece AVC-ul pediatric poate să apară în diferite etape ale maturizării creierului, vârsta de debut a acestei patologii poate influenţa gradul de afectare al creierului şi rezultatele clinice şi, prin urmare, calitatea vieţii acestor copii.

Unii autori sunt de părere că creierul imatur este predispus la o vulnerabilitate mai mare, în timp ce alţii susţin ipoteza plasticităţii creierului imatur adică creierul imatur are o şansă mai mare de recuperare după o leziune timpurie. Totuşi, studii recente sugerează că, copiii cu o leziune cerebrală precoce înainte de vârsta de ani demonstrează rezultate negative neurocognitive şi motorii pe termen lung [6].

În studiile de specialitate vizavi de calitatea vieţii la copiii care au suportat AVC, unii parametri, precum: bunăstarea generală, bunăstarea fizică, stima de sine, relaţiile cu familia, rezultatele şcolare au fost semnifi cativ mai reduşi la copiii după AVC comparativ cu lotul martor — copii sănătoşi. Bunăstarea fizică Tulburări motorii Tulburările motorii reprezintă simptomele cele mai caracteristice ale unui AVC, în special la copiii mai mari şi rămân a fi una din dizabilităţile cele mai frecvente, cu impact semnificativ asupra independenţei copiilor pentru activităţile de bază în viaţa de zi cu zi, precum şi asupra integrării sociale [8].

Într-un studiu în care autorii au urmărit 37 de copii care au suportat AVC, 15 copii au avut drept consecinţă hemipareză de severitate variată, şi un copil a dezvoltat paraplegie [9].

Mai mult, conform unor studii recente, AVG ul constituie principala cauză a paraliziei cerebrale unilaterale la copiii născuţi la termen [9], astfel că Chambriet şi al.

ŞTIRILE ZILEI

Comparativ cu adulţii, copiii afectaţi de AVC prezintă un risc mai mare pentru epilepsie. Convulsiile precoce au fost un factor predictor al epilepsiei pe termen lung [11]. Tulburări cognitive. Rezultatele mai multor studii demonstrează că între o cincime şi jumătate dintre copiii cu AVC ischemic şi între un sfert şi jumătate dintre cei cu AVC hemoragic prezintă dificultăţi cognitive [12].

Tulburări de somn. Există o corelaţie între problemele asociate somnului şi AVC. Astfel că, tulburările de somn, în special tuburările de respiraţie în somn şi insomnia cresc riscul unui AVC. Iar după un AVC suportat tulburările de somn prelungesc perioada de recuperare, deoarece somnul susţine procesele de neuroplasticitate, necesare pentru reabilitare.

Bunăstarea psihică și cognitivă În timp ce deficitele motorii sunt uşor de observat, deficitele cognitive sunt mult mai subtile și devin evidente odată cu integrarea la grădiniţă sau şcoală, accident vascular cerebral survivor dating site copilul este solicitat din punct de vedere cognitiv. Cele mai afectate domenii sunt cele ale limbajului, atenţiei, memoria şi tulburările emoţionale [13].

Semnele accidentului vascular cerebral la femei

Unele cercetări recente relatează că majoritatea copiilor după un AVC prezintă tulburări cognitive, tulburări emoţionale şi de comportament care influenţează în mod semnificativ calitatea vieţii acestor copii. La rândul lor, Pavlovic şi colab. Bunăstarea socială Tulburări ale competenţelor sociale Competenţele sociale cuprind mai multe capacităţi ale copilului de a interacţiona cu lumea socială.

Problemele psihosociale sunt unele dintre cele mai persistente şi dezolante probleme raportate de către familiile copi lului cu leziuni cerebrale [16]. Competenţele sociale slabe, care pot rezulta în urma unui AVC, pot duce la izolare socială, la reducerea stimei de sine şi chiar la boli psihice, comportament antisocial şi criminal [11].

Există studii care demonstrează că după AVC, copiii suferă schimbări în relaţia de prietenie cu colegii, sprijin social scăzut din partea colegilor şi abilităţi de integrare şi participare socială mai scăzute [5,11,17]. Unele studii nu au găsit asocieri între vârsta de debut a AVC-ului şi tulburările sociale, în timp ce altele au raportat rate mai mari de tulburări psihosociale la copiii care au suportat un AVC perinatal [15].

Care sunt factorii de risc pentru femei?

Factorii de prognostic Sediul leziunii Conform studiilor, un factor predictor important pentru calitatea vieţii este gradul de deficit neurologic [5]. Astfel, s-a constatat o tendinţă de scădere a indicatorilor calităţii vieţii după leziunile bilaterale, precum şi după leziunile subcorticale. De asemenea, leziunile combinate corticale şi subcorticale s-au dovedit a fi cele mai nefavorabile din punct de vedere al tulburărilor cognitive, în timp ce accidentul din regiunea corticală are un rezultat cognitiv mai slab comparativ cu accidentul din regiunea subcorticală.

De Schryver L. Alte studii care au analizat complicaţiile pe termen lung ale AVC-ului la copii au stabilit că există o corelaţie între leziunile putamenului ventral, cortexul prefrontal medial şi prezenţa Sindromului de Hiperactivitate şi Deficit de Atenţie [14]. De asemenea, studiile care au măsurat volumul AVC-ului şi au evaluat factorii predictori pentru consecințele AVC-ului au relatat că volumul mai mare a prezis abilităţi sociale mai slabe [11].

Calitatea vieţii la copiii cu accident vascular cerebral

Vârsta Pavlovic şi colab. Conform mai multor studii efectuate în mai multe ţări şi de diferiţi autori Anderson et al. Efectele vârstei asupra rezultatelor cognitive, sunt legate potenţial de perioadele de vulnerabili tate sau plasticitate ale creierului în creştere. Un studiu recent a raportat rezultate cognitive mai bune la copiii la care AVC-ul a debutat la vârsta între 5 şi 10 ani, şi rezultate mai slabe la copiii cu debutul AVC-ului înainte sau după această perioadă de vârstă [1]. Tipul AVC ischemic vs hemoragic Nu există dovezi clare conform cărora tipul de AVC ischemic sau hemoragic ar putea influenţa calitatea vieţii, cu toate că sunt studii care demonstrează că deficitele neurologice sunt mai mari în cazul unei ischemii decât al unei hemoragii [18].

Dimensiunile calităţii vieţii reprezintă caracteristici importante pentru supravieţuitori şi oferă informaţii detaliate în privinţa consecinţelor pe termen lung ale AVC-ului la copii. Studiile consacrate calităţii vieţii pacientuluii cu AVC sunt deosebit de utile pentru practica medicală, ele oferind date indispensabile pentru evaluarea efectelor fizice, psihice şi sociale ale unui AVC şi tratamentului de reabilitare individual al copilului care a suportat AVC.

Dimensiunile şi indicatorii calităţii vieţii copiiilor şi adolescenţilor cu psihoze. Mallick A. Th e epidemiology of childhood stroke.

despre mine punctul pentru site- ul de dating macedonian online dating

Eur J Paediatr Neurol, ;— Epidemiology accident vascular cerebral survivor dating site childhood stroke in Estonia. Pediatr Neurol ; Bernson-Leung M. Stroke in Neonates and Children. Pediatrics in Review ; 3 11 Neuner B. Krumpel A. Ann Neurol, ; 70— Ghotra S. Age at stroke onset infl uences the clinical outcome and health-related quality of life in pediatric ischemic stroke survivors.

Dev Med and Child Neurol, ; Pavlovic J. Neuropsychological problems after paediatric stroke: Two year followup of Swiss children.

Neuropediatrics, ;37 1 — Yvon E. Long-term motor, functional, and academic outcome following childhood ischemic and hemorrhagic stroke: A large rehabilitation centerbased retrospective study.

Gestul care salvează viaţa altora şi care scade riscul de cancer şi accident vascular cerebral

Dev Neuroreahabil, ; Nasiri J, Ariyana A. Neurological outcome after arterial ischemic stroke in children. Adv Biomed Res, ; Kirton A. Cerebral palsy secondary to perinatal ischemic stroke. Clin Perinatol, ;33 2 Social competence following neonatal and childhood stroke.

  1. Pareza dupa AVC: ce presupune recuperarea pacientului
  2. Istoria infecțiilor virale cauzate de coronavirusuri respiratorii la om atestă posibilitatea afectării țesutului nervosfără însă a stabili concret mecanismul fiziopatologic.
  3. Semnele accidentului vascular cerebral la femei • Buna Ziua Iasi • bogdanionescu.ro
  4. Mirror therapy in neurological rehabilitation.

International Journal of Stroke, 9 — Greenham M. And Mark T. Improving cognitive outcomes for pediatric stroke. Curr Opin Neurol— Jeff rey E.

Psychiatric disorders after childhood stroke. Everts R. Child Neuropsychology, ;14 4 Early predictors of psychosocial functioning 5 dating on- line cool after paediatric stroke.

Dev Med and Child Neurol, ;— Psychosocial Function in First Year Poststroke. Anderson V. Social competence following pediatric stroke: contributions of brain insult and family environment.

Soc Neurosci, ;— Jacomb I. Cognitive outcomes of pediatric stroke. Child Neuropsyhology, ;24 3 Elbers J. Long term outcomes of pediatric ischemic stroke in adulthood.

penn state dating site entp dating infj

Child Neurol, ;29 6