Dating dl decembrie, bogdanionescu.ro - Only the Best Free Live Cams


Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate autorilor.

dating dl decembrie

DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile la rezoluția maximă trimisă de autor. Already known in the 19th century, it rose many debates and interpretations among scholars of the time. Today it is fully accepted that the inscription belongs to the Legio IV Flavia Felix, the letters being represented by weap- ons of various forms.

Information from the mid-nineteenth century indicates an erroneous dis- covery place, which generated in our time misinterpretations regarding the role of this piece. A novel set of documents descriptions and dating evangheliedating back almost half a century earlier than previously known, has brought new data on the actual discovery place of the piece, the subsequent fate of the two fragments, and some new details regarding the representations on the stone plaque.

dating dl decembrie

The paper herein aims to retrieve this information, along with the resulting consequences. Se tie c a fost descope- rit rupt în douîn cursul secolului al XIX-lea, i a fost v zut i desenat de câ iva c rturari ai vremii. De-a lungul timpului jum tatea stâng s-a pierdut, iar cea dreapt s-a fracturat înc o dat. Ast zi se p streaz doar un fragment din jum tatea dreaptaflat la Muzeul Civiliza iei Dacice i Romane din Deva. Un set inedit de documente descrieri i desenemai timpuriu cu aproape jum - tate de secol decât informa iile cunoscute pân acum, vine s aduc date noi cu privire la locul i contextul real de descoperire a piesei, soarta ulterioar a celor dou fragmen- te, precum i detalii noi referitoare la reprezent rile de pe plac.

Lohanul nr. 20, decembrie 2011 Page 1

Studiul de fa î i pro- pune s valorifice informa iile inedite1 i s formuleze câteva întreb ri ce decurg din interpretarea noilor date2. Istoricul cercetărilor Istoricul acestei piese este complicat i plin de confuzii. În cursul unei vizite pe care a f cut-o la ruinele de la Gr di tea Muncelului, acesta s-a oprit la p durarul din zon i a v zut în magazia sa jum tatea stâng a inscrip iei. El observ cu juste e c decorul perimetral indic faptul c piatra nu este întreag.

Lucr tura o caracterizeaz drept dating dl decembriedar admite c me terul a fost totu i unul iscusit3. Revenit în zon câ iva ani mai târziu, Ackner revede placa, de data aceasta între ruinele cet ii, într-o groapîmpreun cu jum tatea dreapt.

dating dl decembrie

Acum el vorbe te de o pies de marmur cu lungimea de 3½ picioare i l imea de 1¾ picioare, având reprezentate dou capete cu barb i o t blie ornamen- tat ce con inea mai multe tipuri de pumnale drepte i curbe, precum i dou rozete4. Cei doi prieteni ai s i v d i ei cele dou jum t i ale piesei, le descriu i le deseneaz.

Neigebaur red acelea i informa ii dating dl decembrie i Ackner5. În desenul s u, cele dou pumnale drepte încadreaz dou teci Fig.

În desenul lui Fodor, pumnalele alter- neaz cu tecile Fig. În ambele desenele, cele dou capete par a reprezenta un b r- bat cu barb i o femeie. Vezi i Pe an,p.

VI, fila 49, Pl. Este îns pu in probabil s îi apar indeoarece el a v zut în doar jum tatea stângiar în ambele jum t i8. Desenul este detaliat, axonometric i nu are indicat sursa din care a fost preluat Fig. Acesta con ine un element interesant, care nu a mai fost surprins de nici o repre- zentare sau descriere a piesei pân ast zi: în marginea sa stângaproape de rupturse vede o literfigurat printr-un dating dl decembrie curb.

Pare s fie vorba de obiectul care ar tre- bui s reprezinte litera G de i nu seam n cu aceast literaflat chiar la fractura pie- sei i, din acest motiv, nedistins de ceilal i care au v zut inscrip ia. Nu e exclus s fie vorba totu i de o interpretare eronat a desenatorului. Totodatcapul uman reprezentat este cel al unui b rbat cu barbce pare s poarte un pileus, reprezentarea fiind destul 8 Volker WOLLMANN, autorul unei dating dl decembrie a lui Ackner, are i el dubii cu privire la acest desen, care se pare c a fost g sit între manuscrisele preotului.

El sus ine c nu se tie dac schi a îi apar ine lui Ackner sau a fost preluat de acesta de la al ii Wollmann,p.

Vă rugăm să descărcați cea mai recentă versiune de WhatsApp Messenger.

Aceast bucat a piesei s-a mai spart o dat în dou7 dating steaguri roșii o dat necunoscuto parte a sa s-a pierdut, iar ast zi se mai p streaz doar un sfert din întreaga inscrip ie.

Autorul desenului r mâne necunoscut. Conform informa iilor consemnate la mijlocul sec. Groapa a fost cercetat de Fodor A. Ackner i Neigebaur vor- besc i ei despre substruc iile unei cl diri în acel loc, iar cel din urm vede i fragmente de tuburi ceramice de la o conduct. Structura circular se afla foarte aproape de kiwi dating noua zeelandă rul care dating dl decembrie bate zona sacr.

Inscrip ia dating dl decembrie intrat astfel în literatura de specialitate cu acest loc de descoperire.

Download Accelerator Plus 32 Bit Download Free Torrent

Împreun cu inscrip ia, în groapa respectiv se aflau depozitate alte trei monumente sculpturale: un basorelief pe care era reprezentat un personaj victorios, cu o lance în mânc lcând în picioare un personaj învins, figurat de dimensiuni mai mici11, i dou altare anepigrafe. Fodor a presupus c acea construc ie circular trebuie s fi fost un loc de cult p gân, din pricina pieselor g site în interior i a apropierii de izvor.

dating dl decembrie

El a fost fascinat de aceast pies i a încercat s îi interpreteze imaginile. A identificat seceri, o lircu ite, teci pentru cu ite, s bii curbate, un cap de b rbat i unul de femeie i a presupus c reprezentarea este în cinstea zei ei Cybele, secera o reprezenta pe Ceres, lira ar repre- zenta muzele, cele trei cu ite reprezentau sacrificarea animalelor, iar cu itele curbe îi reveneau Pomonei.

Newsletter 18 Decembrie 2020 – 14 Ianuarie 2021

Redac ia revistei în care public Fodor comenteaz într-o not c piesa ar putea fi dedicat lui Bacchus Probabil c nici nu l-a v zut, c ci numai astfel se poate explica de ce nu figureaz între numeroasele desene f cute de fratele s u cu acea ocazie, între care se afl i basorelieful cu soldat, lâng care inscrip ia z cuse mai multe decenii, i care fusese identificat în sit i adus chiar atunci la muzeu Cu aceea i ocazie, Téglás a adus la muzeu i o bucat de coloa- n din andezit.

Este greu de crezut c nu ar fi salvat inscrip ia, dac ea s-ar mai fi aflat în sit.

Adăugați în lista de dorințe Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Carl GOOSS pomene te despre aceast pies în anuldescriind-o15, foarte probabil f r s o fi v zut, ci doar dup informa iile existente la acea vreme. El pomene te despre aceast piesîns nu ca martor ocular, ci pe baza desenelor i descrierilor anterioare.

Cluj-Napoca

Finály este cel dintâi care interpreteaz corect semnifica ia reprezent rilor de pe plac. În opi- nia sa, imaginea de pe piatr reproduce o tampil tegular m rit a legiunii IV Flavia Felix, iar armele reprezint litere, ceea ce demonstreazspune el, c aceast cultur necunoscut a avut tangen e cu romanii în jurul anului 71 dHr. La acea vreme inscrip ia era considerat pierdut. El este cel dintâi care sus ine c este vorba de o pies romannu de una dacici cdin contrreprezint o victorie a romanilor asupra dacilor, care consemneaz numele legiunii victorioase Opinia sa a fost preluat i acceptat de lumea tiin ific.

Victor Bordei, dr.

El este i cel care presupune, pentru prima datexis- ten a unui monument triumfal i comemorativ în acel loc, ridicat de romani dup cuce- rirea cet ii, l sându-se convins de asocierea dintre cele patru piese g site acolo inscrip- ia, basorelieful i cele dou altareprecum i de existen a ruinelor unei cl diri în locul respectiv Macrea crede c ar putea fi vorba de un mormânt monumental în cinstea tuturor solda ilor c zu i în luptele din zona capitalei, de felul mausoleului de lâng tro- feul de la Adamclisi.