Dating filosofi


dating filosofi

După o serie de modificări ce au avut loc între şis-a decis adoptarea unei programe didactice cu conţinut istorico-filosofic, ce îmbina istoria cu filosofia, menţinută până în Dupăluând în considerare experienţa unor departamente şi facultăţi de prestigiu din alte ţări, Facultatea de Istorie şi Filosofie a făcut paşi importanţi în direcţia modernizării structurii şi programelor sale didactice.

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii iudaice, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi studii dating filosofi, Studii de securitate, Filosofie.

dating filosofi

In prezent, un număr de de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară, engleză şi franceză la cele 10 specializări la nivel licenţă 3 ani şi 16 programe de masterat 2 anişi în dating filosofi domenii Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene la nivel doctorat.