Dating grimsby ontario. Grimsby,Ontario


Acestea includ agricultura, în special științe și cercetări științifice în domenii precum viticultura și horticultura, industria prelucrătoare, automotive, educație, turism, ș.

dating grimsby ontario

Agenda vizitei a inclus un șir de întrevederi cu autoritățile regionale și municipale ce au permis realizarea unui schimb amplu de opinii, cu asociații de afaceri în sectorul de producție, industria vitivinicolă și alimentară cu privire la oportunitățile de cooperare, discuții cu reprezentanții instituțiilor de învățământ mediu și universitar, precum și vizite la centre de cercetări științifice în domeniul vitivinicol, horticultură și industrie alimentară. Întrevederile la Dating grimsby ontario regional, cu Președintele regiunii Niagara, Jim Bradley, Directorul Departamentului de Dezvoltare Economică, Valerie Kuhns, masa rotundă cu Primarii municipalităților Lincoln, West Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Grimsby și consilieri economici au confirmat deschiderea și interesul părții canadiene pentru conectarea instituțiilor de profil din regiunea Niagara cu omologii săi din Republica Moldova în scopul valorificării oportunităților de cooperare și dezvoltare pe domenii de profil.

dating grimsby ontario

Totodată, având în vedere potențialul bun de cooperare în diverse sectoare economice, masa rotundă cu autoritățile municipale din regiunea Niagara a oferit oportunitatea prezentării de către Ambasadă a potențialului economic și a oportunităților de afaceri în sectoarele prioritare ale economiei Republicii Moldova. Întâlnirea cu comunitatea de afaceri din regiunea Niagara, inclusiv cu companiile membre ale Asociației Industriale din Niagara NIAa permis lansarea unui dialog constructiv pentru promovarea unor parteneriate moldo-canadiene, interlocutorii manifestând un interes sporit pentru diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea prezenței lor în regiunea noastră.

În scopul promovării unor parteneriate moldo-canadiene, inclusiv în domeniul științelor, programul vizitei a inclus întrevederi cu reprezentanții diverselor instituții de învățământ și cercetări științifice, cum ar fi Președintele Colegiului Niagara, Dr. Vizita de lucru în regiunea Dating grimsby ontario și discuțiile purtate cu partenerii canadieni au confirmat interesul reciproc al părților pentru dating grimsby ontario activă la nivelul regiunii și municipalităților, încurajând și convenind asupra dezvoltării unor parteneriate și proiectelor comune prin valorificarea deplină a oportunităților și potențialului existent.

dating grimsby ontario