Dating ipoteze


Situații de utilizare[ modificare modificare sursă ] Atunci când se trag concluzii referitoare la media, proporția, varianța sau alte caracteristici statistice ale unui set de date; Atunci când concluziile se vor baza pe eșantioane prelevate dintr-o populație originară mai mare; Atunci când se analizează dacă media sau varianța mai multor seturi de date diferă; Atunci când se analizează dacă două proporții din două seturi diferite de date sunt diferite.

Se parcurg următorii pași: 1. Se stabilește tipul concluziei sau deciziei care trebuie obținute în legătură cu datele disponibile.

Meniu de navigare

Se identifică testul corespunzător ce va fi aplicat pentru respectiva decizie. Se enunță ipoteza nulă și ipoteza alternativă. Ipoteza nulă H0 este cea considerată a priori ca adevărată.

dating ipoteze

Ipoteza alternativă H1 este complementară ipotezei nule. Enunțarea ipotezelor este importantă pentru că o enunțare eronată a ipotezelor face confuz restul procesului.

dating ipoteze

Se stabilește dacă testul este bilateral, unilateral stânga sau unilateral dreapta. Testul hi pătrat este totdeauna unilateral dreapta.

A intervenit o problemă.

Se alege pragul de semnificație α. Acesta reprezintă un prag de probabilitate sub care ipoteza nulă va fi respinsă. Se calculează testul statistic, adică numărul utilizat pentru ipoteza nulă.

Pentru fiecare tip de test există o anumită formulă. Pentru acest calcul se utilizează de obicei computerul.

Terminologie[ modificare modificare sursă ] Dating ipoteze termenul "empiric" a fost folosit pentru a se referi la anumiți practicanți ai medicinei antice grecești care au respins aderarea la doctrinele dogmatice ale perioadei, preferând în schimb să aibă drept baze observarea fenomenelor percepute prin experiență. Mai târziu, empirismul s-a referit la o teorie a cunoașterii în filozofie, care aderă la principiul conform căruia cunoașterea rezultă din experiență și din dovezi adunate în mod specific folosind simțurile. În utilizarea științifică, termenul empiric se referă la colectarea de date folosind doar dovezi care sunt bazate pe simțuri sau, în unele cazuri, folosind instrumente științifice concrete.

Se stabilește probabilitatea P dating ipoteze testul să fie aleatoriu, în cadrul distribuției cunoscute a testului ales. Valoarea P este egală cu suprafața de sub dating ipoteze de distribuție, de după valoarea statistică a testului.

dating ipoteze

Se utilizează în acest scop un tabel statistic sau un program informatic de calcul. In caz contrar, nu se respinge ipoteza nulă și se stabilește că nu există suficiente dovezi pentru dating ipoteze sprijini ipoteza alternativă.

Erori de tipul I și de tipul II[ modificare modificare sursă ] Datorită faptului că testarea ipotezelor operează cu eșantioane și probabilități există posibilitatea de a lua decizii greșite, de a comite erori. Există două tipuri de erori care se referă la acceptarea sau respingerea ipotezei nule. Probabilitatea de apariție a unei erori de tipul I este pragul de semnificație α.

  • Referințe formularea ipotezei este unul dintre pașii metodei științifice.
  • Femei frumoase din București care cauta barbati din Constanța
  • Afro caribbean dating uk
  • Datând ontario
  • Он выделил несколько видов, в частности производителей подобной меду субстанции; в честь их выдающихся трудовых побед целая дюжина светляков освещала секцию долгоносых жуков в течение нескольких секунд.
  • Николь мягко отвела его руки.

Eroarea de tipul II apare atunci când ipoteza nulă H0 este falsă, dar este acceptată, considerând că aceasta este adevărată. Probabilitatea de apariție a unei erori de tipul II este β. Pentru un volum al eșantionului dinainte dat, probabilitatea de a comite o eroare de tipul I se poate micșora prin reducerea corespunzătoare a mărimii α, care coincide cu pragul de semnificație ales.

Your elusive creative genius - Elizabeth Gilbert

Aceasta atrage după sine o mărire corespunzătoare a probabilității β, deci a probabilității erorii de tipul II. De aceea, singurul mijloc de a micșora simultan ambele probabilități ale erorilor constă în mărirea numărului de măsurări ale căror rezultate se folosesc pentru testul statistic.

Nancy, Instrumentele calității trad.

dating ipoteze

Editura tehnică, București,