Dating uraniu, Meniu de navigare


dating uraniu

În motivarea actului normativ se arată că există "perspectiva clară de lichidare a CNU în perioada următoare". În contextul prezentat, statul român trebuie să acționeze ca un investitor prudent privat și să recupereze chiar dating uraniu parțial alocația bugetară pentru constituirea stocului de siguranță și consum din perioadase precizează în nota de fundamentare.

dating uraniu

CNU este o societate cu mari probleme, care a făcut dating uraniu unei investigații a Comisiei Europene din cauza unui ajutor de stat de 60,3 milioane lei acordat în Ajutorul a fost considerat ilegal de către Comisie, iar CNU a fost obligată să returneze banii. Astfel s-a ajuns la "perspectiva clară de lichidare a CNU în perioada următoare". Valorificarea stocului de uraniu înainte de lichidare ar reduce pierderile statului român "Adoptarea măsurilor propuse este justificată de necesitatea luării unor măsuri în timp scurt, în principal, pentru funcționarea în condiții normale a Centralei de la Dating uraniu, precum și evitarea eforturilor financiare pentru Statul Român pentru asigurarea pazei si condițiilor de păstrare a stocului de concentrate tehnice de uraniu, în urma lichidării CNU și oportunitatea obținerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat, prin vânzarea către SNN a stocului de concentrate tehnice de uraniu", se mai precizează în nota de fundamentare.

Planul de lichidare a fost elaborat în ianuarieîn contextul obligației statului român de punere în aplicare a Deciziei Comisiei de recuperare a ajutorului de stat ilegal.

  • Utilizarea uraniului sărăcit în scopuri militare
  • Bpd dating npd
  • Notice of intent: qualification of natural uranium ore concentrate – Nuclearelectrica
  • Uraniu - Wikipedia

În nota de fundamentare este luat în calcul și stagnarea investițiilor în domeniul nuclear la nivel european, neexistând perspectiva unei cereri crescute de materie primă, într-un viitor dating uraniu și mediu, care să crească prețul în piață a uraniului la valoarea existentă în inventarul contabil al CNU.

Astfel există riscul ca acest stoc de concentrate tehnice de uraniu să rămână neprelucrat. Valorificarea cantității de concentrate tehnice de uraniu existente în stoc înainte de finalizarea procesului de lichidare a CNU ar reduce pierderea totală pentru statul român în cazul în care aceasta cantitate de uraniu ar mai fi valorificată.

Pentru funcţionarea în mod corespunzător a reactoarelor de la CNE Cernavodă este necesară asigurarea securităţii aprovizionării cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear.

În prezent, securitatea aprovizionării centralei cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear, dioxidul de dating uraniu, este asigurată prin intermediul a doi furnizori calificați: Compania Națională a Uraniului S. A și firma Cameco Inc. Compania Națională a Uraniului - S. CNU are ca principal obiect de activitate exploatarea minereului de uraniu și prelucrarea acestuia sub formă de concentrate tehnice, rafinarea lor până la obținerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu care reprezintă materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear de dating uraniu CANDU.

Nuclearelectrica mai are de preluat de la Compania Naţională a Uraniului și linia de procesare- Uzina Feldioara.

dating uraniu

Pentru mai multe amănunte, citește.