Drept penal

Drept penal

Domeniu : Drept Penal

  • Text extras din decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a C.C.R

‘’Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei. Interdictia combinarii prevederilor din legi succesive’’.

Dispozitiile art. 5 NCP sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevedrilor din legi succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile.

Cu alte cuvinte, nu se permite combinarea dispozitiilor din legi succesive pentru aplicarea unui tratament juridic favorabil. Instanta de judecata alege o singura lege din cele ce sunt susceptibile de aplicare.

 

  • Text extras din decizia nr. 10 din 2 iunie 2014 I.C.C.J

‘’Circumstante  atenuante’’.

In aplicarea art. 5 NCP, circumstantele atenuante se apreciaza global in functie de incriminare si sanctiune. In situatia intrarii in vigoare a unei noi legi, ce aduce modificari atat cu privire la pedepse, cat si cu privire la circumstantele atenuante, circumstantele ca parte din institutia sanctiunii unei infractiuni nu pot fi privite si analizate distinct fata de institutia pedepsei.

 

  • Text extras din decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014 a I.C.C.J

‘’Expert tehnic judiciar. Functionar public in intelesul legii penale’’.

Expertul tehnic judiciar este functionar public in conformitate cu art. 175 alin. 2 teza I NCP . Astfel, Curtea Suprema de Justitie a statuat cu titlu definitiv, ca expertul din cadrul unui birou local de expertize tehnice, desemnat sa efectueze expertize in cauze judiciare si retribuit sub forma onorariului prin biroul local de expertize, poate si subiect activ al infractiunii de luare de mita.

 

 

  • Text extras din decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a I.C.C.J

     ‘’ Infractiunile  prevazute de art.323 CP 1969 si art. 8 din Legea  nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate. (asocierea in vederea sau sprijinirea unui grup infractional; initierea, constituirea, aderarea sau spriinirea unui grup infractional neorganizat= constituirea unui grup infractional organizat conform Noului Cod Penal) Dezincriminare sau preluare in noua reglementare’’.

        Faptele prevazute de art. 323 CP 1969 ( asocierea in vederea savarsirii de infractiuni) si art. 8 din Legea nr.39/2003 ( initierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea unui grup infractional neorganizat ), in reglementarea anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, se regasesc in incriminarea din art. 367 NCP ( constituirea unui grup infractional organizat), nefiind dezincriminate.               

 

 

Art. 44

Alin (1)

Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limetele acestor drepturi sunt stabilite prin lege.