Drepturile Omului

Drepturile omului

Domeniu: Drepturile omului

- Extrase din decizii  ale Curtii Europene a Drepturilor Omului -

 

  • Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil

Incalcarea art. 6 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului  din cauza lipsei de raspuns al autoritatilor administrative la cererile de restituire introduce in temeiul legilor nr. 112/1995 si  nr. 10/2001, la care se adauga lipsa, in perioada 1995-2001, a unei cai de atac, le-a facut pe doamnele Atanasiu si Poenaru sa sufere o sarcina disproportionata, aducand astfel atingere substantei insesi a dreptului lor de acces la o instanta.

Curtea apreciaza ca, in speta, faptul ca reclamantele nu au primit inca o despagubire si nu au nicio garantie cu privire la data la care o vor putea primi le-a impus o sarcina disproportionate si excesiva, incompatibila cu dreptul la respectarea bunurilor lor, garantat de art. 1 din Protocolul 1.

 Curtea reaminteste ca art. 6, paragraf 1 din Cedo[1] garanteaza oricarei persoane dreptul ca o instanta sa se pronunte asupra oricarei contestatii referitoare la drepturile si obligatiile sale cu caracter civil. Articolul consacra astfel ‘’ dreptul la o instanta’’, cu privire la care dreptul de acces, si anume dreptul de a sesiza instan in materie civila, nu constituie decat unul dintre aspect.

Dreptul de acces la instante NU este absolut. Cu toate acestea, ii revine Curtii obligatia de a statua in ultima instanta cu privire la respectarea cerintelor Conventiei; ea trebuie sa se convinga ca limitarile implementate nu restrang accesul oferit individului intr-un asemenea mod sau intr-o asemenea masura incat dreptul sa fie incalcat in insasi substanta lui. In plus, o astfel de limitare NU este conforma cu art.6 din Cedo decat daca urmareste un scop legitim si daca exista un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul urmarit.

 

  • Cauza Ion Constantin impotriva Romaniei. Protecţia proprietăţii. Protocolul nr.1 aditional la Conventie.

Curtea reaminteste ca art. 1 Protocolul nr. 1, care are drept obiectiv principal protejarea individului impotriva oricarei atingeri aduse de stat, poate, de asemenea, sa implice obligatii pozitive ale statului cu privire la anumite masuri necesare protejarii dreptului de proprietate.

Curtea considera ca anularea titlului de proprietate al reclamantului a fost justificata in mod exclusiv prin fapte imputabile autoritatilor si fara sa i se acorde o oarecare despagubire sau sa i se propuna un teren echivalent. Prin urmare, a fost incalcat si se incalca in continuare art. 1 din Protocolul aditional la Conventie.

 

  • Cauza Faimblat impotriva Romaniei. Articolul 6 paragraf 1

Curtea reaminteste ca art. 6 paragraf 1 garanteaza fiecarei persoane dreptul ca o instanta judecatoreasca sa poate fi sesizata cu privire la orice contestatie privind drepturile si obligatiile sale cu caracter civil.

Curtea considera ca ingerinta in dreptul reclamantilor de acces la o instanta judecatoreasca nu a fost proportional cu scopul urmarit: faptul ca instantele judecatoresti le-au opus acestora existenta procedurii prevazute de Legea 10/2001 (privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989)  le-a incalcat dreptul de acces la o instanta, in masura in care nici astazi, dupa mai mult de 7 ani de la initierea procedurii administrative respective, aceasta nu a dus la acordarea niciunei despagubiri in favoarea reclamantilor, iar acestia nu au nicio garantie sa o obtina deocamdata.

 

  • Cauza Valentin Dumitrescu impotriva Romaniei. Articolul 6, paragraf 1. Articolul 1 al Protocolului nr.1 aditional la Conventie.

Incalcarea art. 6 paragraf 1 din Cedo[2] prin vatamarea dreptului de acces la instanta, ca urmare a executarii cu intarziere a unei hotarari judecatoresti.

Curtea apreciaza ca refuzul instantelor interne de a analiza chestiunea dreptului  reclamantului, in temeiul Legii nr. 18/1991, de a fi pus in posesia terenului in cauza pe vechiul amplasament, chestiune lasata la discretia comisiei administrative, a adus atingere esentei insesi a dreptului sau de acces la o instanta.

Curtea apreciaza ca durata procedurii litigioase nu respecta cerinta ‘’termenului rezonabil’’. Astfel, se incalca art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, prin neexecutarea intr-un termen rezonabil a sentintei definitive pronuntate in speta. Curtea a hotarat ca a avut loc si  incalcarea art. 6 paragraf 1 din Cedo[3] din cauza duratei procedurii  litigioase special in cauza de fata.

 

[1] Cedo= Conventia Europeana a Drepturilor Omului

[2] Cedo= Conventia Europeana a Drepturilor Omului  

[3] Idem

Art. 21

Alin (3)

Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.