Originea online de origine


Autor acad. Marius Sala vizualizări Pentru a vorbi despre etimologie necunoscută trebuie să înțelegem exact ce înseamnă această expresie.

  1. 📌 Online Dex Origine sinonim | definiție
  2. Она была одна, как и хотела.

Etimologia este știința care studiază originea cuvintelor sau, altfel spus, este cercetarea relațiilor — formale și semantice — care leagă un cuvânt de altă unitate lexicală care o precedă istoric și de la care derivă. Această altă unitate poate fi din latină, limba pe care o continuă româna, sau din diverse limbi de la care româna a împrumutat cuvinte; nu trebuie uitate nici cuvintele formate în română, așa numitele creații interne, de la cuvintele existente în română, prin procedee ca derivarea cu sufixe sau cu prefixe ori compunerea.

Спросил Ричард. Человек пожал плечами - лицо его ничего не выражало - и заторопился по лестнице вверх. Дни тянулись неторопливо.

Cu alte cuvinte, în stabilirea originii unui cuvânt se apelează la două criterii fundamentale: concordanța fonetică și concordanța semantică între cuvântul avut în vedere și cuvântul din care se presupune că acesta provine. Exemplul clasic este cel al cuvântului soare provenit din lat. Etimologia este corectă pentru că: a termenul românesc are același înțeles ca lat.

7 rezultate Dex Online pentru definitie origine

Etimologia lui bilă trebuie căutată în altă parte; este un împrumut ulterior din franceză, unde este la rândul lui împrumutat din latină.

Cuvinte fără etimologie?

Termenul necunoscut din expresia etimologie necunoscută are diverse accepțiuni: se folosește referitor la cuvintele, puțin numeroase, pentru care nu s-a propus nicio etimologie, dar și la cuvintele care au primit mai multe explicații, fără însă ca vreuna să fie acceptată de majoritatea lingviștilor.

Unii autori de dicționare preferă, în astfel de cazuri, să nu dea nicio etimologie. Celor care se întreabă de ce s-a ajuns la acest impas, le răspund că sunt mai multe cauze care explică situația. Remarca este valabilă atât pentru cuvintele moștenite din latină, cât și pentru, mai numeroase, cuvintele împrumutate. Orice lingvist care încearcă să dea o etimologie pentru un cuvânt românesc caută, în primul rând, în latină un cuvânt de la care să pornească explicația.

Dicționare ale limbii române

Dacă nu găsește nimic în latină, face apel la limbile cu care româna a intrat în contact. Pentru cuvintele dialectale se apelează la limbile învecinate cu dialectul respectiv de exemplu, în nordul țării se apelează în primul rând la ucraineană. Moșteniri latine cu mai multe etimoane Se știe că româna a moștenit din latină aproximativ același număr de cuvinte în jur de 2 ca și fiecare din celelalte limbi romanice.

Între acestea, cele mai multe au un etimon acceptat de toată lumea: apă, ochi, a vedea, pe provin din lat.

8 rezultate Dex Online pentru definitie etimologie

Există însă o serie de cuvinte moștenite din latină pentru care s-au propus originea online de origine multe etimoane. Astfel, frământa a fost explicat prin lat. Din ultimele două exemple rezultă că niciunul dintre etimoanele latinești propuse nu corespunde exigențelor unei etimologii sigure.

originea online de origine dating de stat mississippi

Ele sunt cel puțin discutabile, iar pentru unii, îndoielnice. Se observă că uneori se reconstituie ca etimon forme neatestate. Limba latină este foarte bine cunoscută; ea are un dicționar, Thesaurus Linguae Latinae, început dinîn care sunt înregistrate toate cuvintele existente în texte.

originea online de origine rock n roll dating uk

În ciuda acestei bogate surse de informație, se mai descoperă, în unele texte, câte o formă presupusă doar a fi existat și care, de aceea, era precedată de un asterisc. Maria Iliescu, îna găsit atestat cuvântul latinesc disculcius într-un manuscris din Lex Salica, publicat în Este foarte posibil să se găsească și alte cuvinte, mai ales în textele latinești vulgare, care să explice originea unor cuvinte romanice.

În ceea ce privește unele cuvinte împrumutate mă refer, în primul rând, la cuvintele care provin din limbi vechi, unele dispăruteacestea au putut lăsa urme în latina care stă la baza limbilor romanice. Să nu uităm că limbile care reprezintă substratul limbilor romanice nu au avut scrieri; în cazul românei, nu avem texte din traco-dacă.

originea online de origine real dating dating vs online dating

În latină există multe cuvinte care nu sunt moșteni te din indo-europeană, ci sunt împrumuturi din limbi preindo-europene necunoscute exemplul cel mai des invocat este vinum, cuvânt mediteraneean transmis tuturor limbilor romanice, inclusiv românei.

Un cuvânt — o istorie Lingviștii spun, de obicei, că fiecare cuvânt are istoria lui.

origine definitie

Afirmația presupune că e nevoie de o bună cunoaștere a acestei istorii. Pentru cuvintele mai neobișnuite, trebuie să avem în vedere diverse le variante, pentru că nu întotdeauna varianta dată în dicționare este cea mai apropiată de etimon.

Din motive similare, trebuie cunoscute diversele sensuri ale cuvântului. În măsura posibilului, trebuie să avem informații și despre cele mai vechi atestări ale termenului în discuție.

origine - Wikționar

Observația este valabilă și pentru istoria cuvinte lor în limbile de unde au fost împrumutate. De exemplu, trebuie să știm dacă un cuvânt din bulgară, presupus a sta la baza unui cuvânt românesc, este vechi sau recent.

Mai clar este cazul lui cană, atestat în română la Dosoftei, în timp ce în bulgară este recent.

originea online de origine viteza datând din sudul mainei

De multe ori, formele unui cuvânt suferă transformări care nu reflectă acțiunea legilor fonetice cunoscute, ci se datorează așa-numitelor accidente fonetice. Acestea pot fi asimilări așa se explică de ce fr. Andrei Avram în Contribuții etimologice, a explicat multe cuvinte considerate, în dicționarul tezaur al limbii române, cu etimologie necunoscută, pornind de la accidente fonetice ca cele exemplificate mai sus, care pot să îngreuneze descoperirea etimonului.

Un fenomen mai complex este etimologia populară, asupra căruia a insistat Th. Hristea; de exemplu, forma chiară provenită din lat. În sfârșit, unele împrumuturi nu rămân cum au fost moștenite sau împrumutate fie pentru că prezintă greutăți de pronunțare, fie pentru că se schimbă împrejurările în care sunt folosite, fie pentru că nu au fost înțelese cum trebuie.

Cu cât un cuvânt trece prin mai multe limbi, cu atât are mai multe șanse de a suferi modificări.

Итак, октопаук будет принимать участие в разговоре, а Эпонина .

Graur originea online de origine atras atenția asupra faptului că multe dintre cuvintele împrumutate au fost, la rândul lor, împrumutate. Pentru schimbările de înțeles nu avem reguli așa de stricte cum sunt cele referitoare la schimbările fonetice.

Graur, înprin tc. Ulterior, a aflat despre un document prin care consulul austriac de la Iași relata guvernului său, încă Regimentul 31 de ieniceri, zis și Otuzbir, s-a dedat, ca de obicei, la tulburări și dezordini în oraș!

ORIGINE - Definiția din dicționar - Resurse lingvistice

Situația din limbile romanice Cuvintele cu etimologie necunoscută sunt numeroase și în celelalte limbi romanice. Aduc ca exemplu limba franceză, care este cel mai bine studiată din acest punct de vedere. Are cel mai bun dicționar etimologic al unei limbi romanice, este vorba de opera originea online de origine W. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes, care apare din și a ajuns la 25 de volume; trei dintre acestea volumele 21 — 23 conțin cuvintele cu etimologie necunoscută sau nesigură!

Este interesant de semnalat că P. Guiraud a publicat un Dictionnaire des etymologies obscures Cuvinte românești cu etimologie necunoscută Nu există un inventar al lor, pentru că cele mai multe sunt diferite de la un dicționar la altul. Cel mai bun dicționar etimologic românesc A.

În DEX sunt multe cuvinte despre care se spune că au etimologie necunoscută, deși al te dicționare sau alți autori le explică.

Definitie origine - ce inseamna origine - Dex Online

Acesta este motivul pentru care, în vocabularul reprezentativ al românei, care a fost în toc mit pornind de la DEX, există 70 de cuvinte cu etimologie incertă. Iată o selecție reprezentativă: adică, originea online de origine atârna, bade, baltă, ban, a băga, băiat, a bârfi, biet, bot, brânză, bubă, burduf, burtă, butuc, cârlig, a cicăli, ciocoi, a ciupi, creț, dar conj.

Unele, ca a băga, sunt considerate de mai mulți lingviști drept cuvinte cu etimologie necunoscută.

originea online de origine începeți să vă întâlniți zdrobirea

Altele, ca a bârfi, bubă, a cicăli, a ciupi, pot fi creații expresive. Cuvinte de felul lui mălai sau mămăligă au fost explicate convingător de Andrei Avram, iar a socoti, de E. În loc de concluzii O abordare generală a problemei este foarte complicat de realizat.

Mihai Eminescu - Legenda cântărețului Mihai Eminescu - Legenda cântăreţului Legenda cântărețului de Mihai Eminescu De mult, de mult a fost un Împărat în țara depărtată a Indiei și avea o fată frumoasă cum nu se mai povestește, bălaie ca o lacrimă a soarelui, dacă soarele a plâns vodată. În nopți cu lună, când se primbla prin întune[coa]sele dumbrăvi de laur ale castelului răsărit din rădăcini de stânci, ea auzea un glas frumos, parcă de privighetoare, totuși era de om. O arfă, asemenea sunetului blând și regulat al valurilor mării, o acompania. Era un paria cântăreț, care o iubea pe fata de-mpărat. Ea-l văzu răsărind prin crengi în lumina de lună -era nalt și frumos.

Un tânăr coleg, Ștefan Colceriu, a făcut o remarcă interesantă: ca și în justiție, și aici sunt mai ușor de prezentat și de sistematizat probele pozitive decât cele negative.

La sfârșit, iată și o anecdotă. Nu știau că la originea cuvântului era numele proprietarului unei firme petroliere care concesionase terenurile petrolifere din zonă, în perioada interbelică. Recomandări Historia.