Se datorează unui credincios un păcat


Totuşi există o singură alegere pe care Dumnezeu nu i-a permis omului să şi-o exerseze. Nimeni nu poate să aleagă dacă să se nască sau nu cu o natură păcătoasă.

Table of Contents

Decizia care ne afectează viaţa în cea mai mare măsură a fost luată cu mult, mult timp în urmă de către strămoşii noştri. Nu avem de făcut nicio alegere posibilă cu privire la felul de natură pe care s-o avem la naştere.

Este o natură păcătoasă. Dacă rămâne neschimbată, ne va conduce către moarte veşnică. Însă chiar dacă ne naştem cu o natură decăzută, Dumnezeu ne oferă o opţiune pentru a ne schimba acea natură.

Este o alegere personală, mai presus de orice, pe care nimeni nu ne-o poate lua. Fără îndoială, reprezintă cea mai importantă decizie cu care orice persoană se confruntă în viaţă. Opţiunea este să cedăm acestei naturi păcătoase şi să murim pentru totdeauna, sau să primim o nouă natură prin credinţa în Hristos şi să trăim pentru totdeauna. Multe neînţelegeri există cu privire la felul de alegere oferită fiecăruia dintre noi. Milioane de oameni cred dating wuhan Dumnezeu deschide uşa pentru o decizie care nu se poate lua decât o singură dată în viaţă şi apoi închide acea uşă pentru totdeauna.

E ca şi cum Dumnezeu ar spune, "Îţi voi oferi doar o singură ocazie să te decizi să te schimbi din starea ta blestemată.

Odată ce te-ai decis să fii mântuit, nu poţi să mai alegi niciodată să fii pierdut din nou. Când Îl vei primi pe Isus ca Mântuitor, aceasta va fi ultima ta alegere pe care o vei mai face în ce priveşte destinul tău veşnic. Dacă te vei răzgândi mai târziu şi îţi vei anula decizia, atunci va fi prea târziu.

Nu contează cât de mult şi sincer doreşti să fii pierdut şi să-ţi pară rău că te-ai pocăit, nu poţi să scapi de viaţa veşnică.

dating cafe events koln

Nicio răzvrătire făţişă, nicio blasfemie intenţionată, sau viaţă păcătoasă, nu poate schimba acea alegere de a fi mântuit, pe care ai făcut-o odată pentru totdeauna. Nu-ţi voi mai permite nicio alegere după ce Îl vei fi acceptat pe Isus ca Mântuitor personal.

Un alt segment de creştini sinceri, egal ca precedentul, e reprezentat de cei care cred că Dumnezeu ne lasă uşa deschisă ca să ne răzgândim în orice clipă. Ei sunt de părere că mântuirea nu se întemeiază pe un singur act de alegere irevocabilă din trecut, ci pe o legătură continuă şi personală a credinciosului cu Domnul Hristos. Când se ia hotărârea de a rupe legătura de iubire printr-o neascultare voită, credinciosul nu mai este un adevărat credincios şi îşi pierde orice asigurare a mântuirii.

Milioane de suflete în pericol Implicaţiile fantastice ale acestei probleme sunt copleşitoare. Dacă există vreo siguranţă viitoare necondiţionată, atunci trebuie să fie cea mai minunată doctrină care există; dar dacă nu e adevărată, cu siguranţă că este una din ereziile cele mai periculoase din lume.

Milioane de oameni ar putea fi salvaţi sau s-ar putea pierde din pricina hotărârii pe care o iau cu privire la acest punct. Guurdon easy dating vă dau un exemplu de cum influenţează ea soarta oamenilor de zi cu zi. La una din campaniile mele de evanghelizare, au venit peste o sută de oameni, care fuseseră îndoctrinaţi în credinţa siguranţei veşnice. Au fost plăcuţi impresionaţi de descoperirea adevărului Bibliei în timp ce ascultau.

Poate Cineva Salvat Să Aleagă Să Fie Pierdut?

Sabatul zilei a şaptea i-a impresionat mai ales deoarece nu-l mai înţeleseseră niciodată până atunci. Toţi s-au convins pe deplin că sâmbăta este adevăratul sabat din Scriptură şi au primit cu zel marile învăţături profetice. Dar din acei o sută de oameni doar câţiva s-au hotărât să asculte de adevăr. Practic toţi aveau probleme cu Sabatul legate de serviciile lor. Ar fi însemnat neajunsuri, greutăţi economice şi poate chiar pierderea serviciului ca ei să urmeze adevărul.

Fiecare dintre cei care se datorează unui credincios un păcat respins solia mi-au dat aceeaşi explicaţie - "Suntem deja mântuiţi," spuneau ei, "şi nu ne putem pierde. De ce să riscăm să ne pierdem serviciul, păzind Sabatul? Nu vom fi mai mântuiţi păzind Sabatul decât suntem acum şi cu siguranţă că nu putem fi pierduţi, călcând Sabatul.

Pentru ei, mântuirea nu se lega de ascultare sau de înaintarea în creştere, ci totul se baza pe un moment trecut când s-au decis pentru Hristos. Dacă ascultau sau nu de vreo descoperire ulterioară a adevărului n-avea nicio influenţă asupra destinului lor final. Puteau dating site web sg calce porunca a patra, porunca a şaptea sau toate şi încă să se mai simtă liniştiţi în ceea ce priveşte făgăduinţa pe care au cerut-o "când erau mântuiţi".

Ca să fie siguri, aceşti oameni credeau că neascultarea lor s-ar putea să le afecteze bucuria şi pacea relaţiei lor, dar niciodată asigurarea mântuirii finale. Evident că această învăţătură trebuie examinată profund. Prea multe urmări veşnice atârnă de acceptarea sau respingerea ei. Trebuie să răspundem la întrebări ca acestea: Ne putem schimba decizia cu privirea la mântuirea noastră?

Renunţăm la puterea noastră de alegere când ne convertim? Oare mântuirea constă dintr-un moment măreţ şi sfânt când ne-am decis sau trebuie să continuăm să creştem în puterea de sfinţire şi mântuire a Domnului Hristos după această decizie?

Poate Dumnezeu să ia în sfânta Lui împărăţie păcate care întinează? Din fericire, Biblia are se datorează unui credincios un păcat de texte frumoase şi clare care să răspundă la aceste întrebări. Le vom examina împreună, dar vom cerceta câteva texte care au fost interpretate ca să susţină doctrina "odată mântuit, pentru totdeauna mântuit". Niciun păcat în ceruri Vorbind despre Noul Ierusalim, Ioan declara, "Nimic întinat nu va intra în ea.

Domnul Isus a spus, "Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Pavel în repetate rânduri, a scris despre faptul că păcătoşii nu vor fi în ceruri.

Păcatul este singurul lucru care întină, în viziunea lui Dumnezeu şi nimeni care trăieşte de bună voie în păcat, nu va intra vreodată în Împărăţia Lui. Pavel scria, "Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii.

Nouă Traducere În Limba Română Update Dreptatea judecăţii lui Dumnezeu 2 De aceea, tu, omule, care-i judeci pe alţii, n-ai nici o scuză, căci prin faptul că-l judeci pe altul te condamni pe tine însuţi, pentru că tu, care-l judeci, înfăptuieşti aceleaşi lucruri! De asemenea, şi conştiinţa lor arată că acest lucru este adevărat, întrucât gândurile lor fie se acuză, fie se scuză între ele. Iudeul şi Legea 17 Dar dacă tu, care te numeşti iudeu şi îţi pui încrederea în Lege, care te lauzi cu Dumnezeu, 18 cunoşti voia Lui şi îţi dai seama de ceea ce este bine pentru că eşti instruit în Lege, 19 care eşti convins că eşti călăuză pentru orbi, lumină pentru cei din întuneric, 20 sfătuitor al celor fără minte, învăţător al celor neştiutori[ c ], pentru că tu ai în Lege trăsăturile esenţiale ale cunoştinţei şi adevărului, 21 tu deci care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi?

Nicăieri în Biblie nu se leagă intrarea în împărăţia lui Dumnezeu de o experienţă de credinţă, de moment sau chiar trecătoare, din trecut. Mântuirea este o relaţie dinamică cu Acela care are de acordat viaţa veşnică.

Este nevoie de o legătură continuă ca s-o primeşti. Aşa cum permanent este necesară energia creatoare a lui Dumnezeu ca să susţină universul şi atomii împreună, tot astfel este nevoie în permanenţă de puterea Lui divină ca să susţină viaţa spirituală din suflet. Când cineva alege de bună voie să se despartă de Dumnezeu, se rupe legătura, iar viaţa spirituală încetează să mai existe.

Şi nici Dumnezeu nu violează voinţa cuiva în a face această alegere. Pentru dovezi că şi cei credincioşi îşi pot pierde legătura cu Hristos şi se pot pierde, citiţi Ioan Aici, Domnul Hristos explică una din cele mai mari taine ale vieţii veşnice.

prima întâlnire

Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. Secretul vieţii continue înseamnă rămânerea continuă în Hristos Remarcaţi că secretul unei vieţi continue este o rămânere continuă. Dacă cineva nu rămâne în Hristos, se ofileşte, moare şi în se datorează unui credincios un păcat din urmă va arde.

Asta ne dovedeşte că legătura unui credincios cu Hristos nu este niciodată statică şi nici nu se bazează pe vreo experienţă trecută. Se datorează unui credincios un păcat o împărtăşire reciprocă a unei vieţi comune care se trage din Cel care este, "viaţa voastră" Coloseni Când mlădiţa este despărţită de viţă, s-a dus sursa de viaţă şi urmarea este moartea. Aceste cuvinte ale lui Isus sunt prea clare ca să fie înţelese greşit. Chiar şi credincioşii care îşi pun încrederea în Hristos şi care sunt legaţi de Viţa cea vie pot să aleagă să se despartă de Viţă.

Când vor face aşa, vor muri şi vor fi aruncaţi în foc pentru a fi arşi. Nimic nu se poate veşteji şi muri care n-a fost mai devreme viu. Siguranţa mântuirii este veşnică doar pentru acei a căror credinţă este fixată pe vecie asupra Domnului Isus şi a căror viaţă este legată de Cel care este viaţa noastră.

Evident, putem alege să ne pierdem indiferent de cât de mântuiţi am fost cândva. Totul depinde de păstrarea legăturii divine cu adevărata Viţă.

dating tipi irlandezi

Domnul Isus a predicat acelaşi solemn adevăr despre pierderea vieţii veşnice în pilda semănătorului. Explicând sensul seminţei căzute între spini şi stânci, Domnul Isus a declarat, "Cei închipuiţi se datorează unui credincios un păcat sămânţa căzută lângă drum, sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi. Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă, sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.

Trebuie să remarcăm mai multe lucruri cu privire la această parabolă. Mai întâi, doar o singură clasă va fi salvată în cele din urmă - cei care au adus multă roadă. Cei reprezentaţi de sămânţa căzută lângă drum şi sămânţa căzută pe stâncă nu vor fi mântuiţi.

În versetul 12, ascultătorii reprezentaţi de sămânţa căzută lângă drum nu au avut ocazia "să creadă şi să fie mântuiţi," dar în versetul următor, cei reprezentaţi de sămânţa căzută pe stâncă "cred până la o vreme.

După versetul 12, este genul de credinţă care mântuieşte. Aşa că, cei care au crezut o vreme, au fost mântuiţi o vreme, dar când a venit ispita, au căzut. Desigur că în cele din urmă, s-au pierdut împreună cu ceilalţi, cu excepţia celor care au adus roade. Iată o învăţătură extrem de clară a Domnului nostru că unii pot să aibă o credinţă mântuitoare pentru un timp şi totuşi să şi-o piardă şi să se piardă singuri. Siguranţa este veşnică doar pentru aceia a căror credinţă se întemeiază pe vecie pe Domnul Isus Cei care citesc raportul evangheliilor cu atenţie vor descoperi că Domnul Isus ne îndeamnă să renunţăm la învăţătura siguranţei veşnice.

În Luca Domnul Hristos a descris într-o altă parabolă cum un slujitor credincios se putea transforma într-unul necredincios. După ce a întrebat, "Cine este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale. Iată un exemplu perfect dat de Însuşi Învăţătorul cu privire la se datorează unui credincios un păcat poate fi pedepsit un slujitor credincios şi înţelept împreună cu necredincioşii.

Isus vorbea despre un om pe care El îl considerase destul de credincios încât să-i încredinţeze răspunderi mari. Fără îndoială, acest slujitor îi reprezintă pe aceia care L-au slujit pe Domnul cu atenţie ca nişte adevăraţi credincioşi. Dar ce s-a întâmplat?

Acel slujitor foarte credincios s-a depărtat de cărarea credincioşiei şi a cules distrugere şi moarte veşnică. Oare nu ne aminteşte asta de cuvintele din Evrei"Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.

Cei credincioşi se pot retrage de pe calea credinţei pentru pieirea lor. Putem pierde dreptul la mântuire Încă o parabolă a Domnului Hristos accentuează adevărul că iertarea continuă este condiţională pentru credincios.

Pilda se găseşte în Matei şi se învârte în jurul iertării lui Dumnezeu. Un anume împărat a răspuns la rugăminţile fierbinţi ale slujitorului său şi l-a iertat de o datorie mare. Acel slujitor a ieşit afară şi a dat peste un alt slujitor ca şi el care îi datora o sumă mică şi fără nicio îndurare, l-a aruncat în închisoare deoarece nu putea să-i plătească.