avocat

INFRACŢIUNI INFORMATICE ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Prin Capitolul IV din Titlul IV intitulat „Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală“, legiuitorul a introdus în noul Cod de procedură civilă noutăți importante în domeniul litigiilor cu această tematică – sub forma unei norme speciale -, indiferent de conținutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, și indiferent de izvorul acestora. Conform art. 977, aceste[…]

avocat4

Admitere recurs, casarea încheierii recurate, continuarea judecăţii

Recursul este o cale extraordinară de atac, astfel că pe această cale nu se poate solicita casarea unei hotărâri, decât pentru motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. pr. civ. Câtă vreme absenţa părţii de la judecată s-a produs din cauza unei împrejurări mai presus de voinţa[…]

bogdan ionescu

ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Pentru prima dată în ţara noastra, Codul civil introduce reglementări precise privind bunurile altuia, ce vor fi aplicate în fiecare situaţie în care există reglementări speciale referitoare la administrarea acestora, dar şi în completarea eventualelor reglementări speciale. Noile prevederi sunt stipulate de articolele numerotate de la art. 792 la art. 857, modificând actuala administrare a[…]

two men exchanging a house for keys isolated on white

Legea privind darea in plata

Cabinetul de Avocatura Bogdan Ionescu si Asociatii va poate ajuta cu redactarea notificarii adresata institutiilor bancare pentru darea in plata a imobilelor ipotecate printr-un contract de credit, precum si sustinerea in fata instantelor a contestatiilor, precum si asigurarea asistentei juridice in fata notarului. Conform prevederii Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri[…]