cabinet avocat

RUDENIA ŞI FILIAȚIA

Codul civil creează premisele renunţării în timp la Codul familiei, pentru o mai bună gestionare a legislaţiei. În Titlul al III-lea, “Rudenia”, au fost introduse elemente de noutate care lărgesc sfera subiectelor ce pot fi considerate titulare ale acţiunii în tăgada paternităţii, adică: soţul mamei, mama, tatăl biologic, precum şi copilul în cauză. Plecând de[…]

cabinet avocatura

REPRODUCEREA ASISTATĂ

După modelul francez şi cel canadian, Noul Cod civil reglementează şi la noi – începând cu februarie 2014 – reproducerea umană asistată medical cu terţ donator În cadrul acestei reglementări se stabilesc principiile generale legate de regimul filiaţiei, în situaţia reproducerii umane asistate, răspunderea tatălui copilului şi confidenţialitatea informaţiilor. Un astfel de mod de reproducere[…]

cabinet avocat

LOGODNA ȘI CĂSĂTORIA ÎN NOUL COD CIVIL

Logodna a revenit în legislaţia civilă, după aproape 60 de ani de absenţă, ca instituţie a dreptului familiei. Ea este definită drept promisiunea reciprocă a două persoane de sexe diferite de a se căsători. Pe langă faptul că încheierea căsătoriei nu este condiţionată în niciun fel de logodna prealabilă, nici căsătoria după logodnă nu este[…]

justitie

Împărţeala judiciară

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cererile de împărţeală judiciară nu sunt supuse recursului, indiferent de valoarea litigiului. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 400 din 22 octombrie 2015)      Prin decizia civilă nr. 208 din 4 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. x/290/2013 a fost respins apelul declarat[…]

DSC02062

Competenţă în privinţa acordării cheltuielilor de judecată

Cererile prin care se solicită pe cale separată acordarea cheltuielilor de judecată efectuate într-un alt litigiu sunt de competenţa instanţei civile de drept comun, şi nu a celei specializate în soluţionarea litigiilor de fond, ce au determinat efectuarea cheltuielilor de judecată, conform calificării juridice date prin Decizia nr. 19/2013 de instanţa supremă. (Curtea de Apel[…]