cabinet avocat

RUDENIA ŞI FILIAȚIA

Codul civil creează premisele renunţării în timp la Codul familiei, pentru o mai bună gestionare a legislaţiei. În Titlul al III-lea, “Rudenia”, au fost introduse elemente de noutate care lărgesc sfera subiectelor ce pot fi considerate titulare ale acţiunii în tăgada paternităţii, adică: soţul mamei, mama, tatăl biologic, precum şi copilul în cauză. Plecând de[…]

cabinet avocat

LOGODNA ȘI CĂSĂTORIA ÎN NOUL COD CIVIL

Logodna a revenit în legislaţia civilă, după aproape 60 de ani de absenţă, ca instituţie a dreptului familiei. Ea este definită drept promisiunea reciprocă a două persoane de sexe diferite de a se căsători. Pe langă faptul că încheierea căsătoriei nu este condiţionată în niciun fel de logodna prealabilă, nici căsătoria după logodnă nu este[…]

avocat

INFRACŢIUNI INFORMATICE ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Prin Capitolul IV din Titlul IV intitulat „Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală“, legiuitorul a introdus în noul Cod de procedură civilă noutăți importante în domeniul litigiilor cu această tematică – sub forma unei norme speciale -, indiferent de conținutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, și indiferent de izvorul acestora. Conform art. 977, aceste[…]

justitie

Împărţeala judiciară

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cererile de împărţeală judiciară nu sunt supuse recursului, indiferent de valoarea litigiului. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 400 din 22 octombrie 2015)      Prin decizia civilă nr. 208 din 4 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. x/290/2013 a fost respins apelul declarat[…]

002

COMPROMITEREA INTERESELOR JUSTIȚIEI

Au fost adoptate noi reglementări privitoare la împiedicarea obstrucţionării justiţiei pe parcursul unui proces penal, în principal pentru a se bloca scurgerea de informaţii din sistem, provocată de magistraţii şi funcţionarii care îşi desfăşoară activitatea în gestionarea acestora. Necesitatea introducerii în noul Cod penal a acestei reglementări rezidă, pe de o parte, din realitatea cotidiană,[…]

DSC02062

Competenţă în privinţa acordării cheltuielilor de judecată

Cererile prin care se solicită pe cale separată acordarea cheltuielilor de judecată efectuate într-un alt litigiu sunt de competenţa instanţei civile de drept comun, şi nu a celei specializate în soluţionarea litigiilor de fond, ce au determinat efectuarea cheltuielilor de judecată, conform calificării juridice date prin Decizia nr. 19/2013 de instanţa supremă. (Curtea de Apel[…]