cabinet avocat

LOGODNA ȘI CĂSĂTORIA ÎN NOUL COD CIVIL

Logodna a revenit în legislaţia civilă, după aproape 60 de ani de absenţă, ca instituţie a dreptului familiei. Ea este definită drept promisiunea reciprocă a două persoane de sexe diferite de a se căsători. Pe langă faptul că încheierea căsătoriei nu este condiţionată în niciun fel de logodna prealabilă, nici căsătoria după logodnă nu este[…]

justitie

Împărţeala judiciară

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cererile de împărţeală judiciară nu sunt supuse recursului, indiferent de valoarea litigiului. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 400 din 22 octombrie 2015)      Prin decizia civilă nr. 208 din 4 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. x/290/2013 a fost respins apelul declarat[…]

avocat4

Admitere recurs, casarea încheierii recurate, continuarea judecăţii

Recursul este o cale extraordinară de atac, astfel că pe această cale nu se poate solicita casarea unei hotărâri, decât pentru motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. pr. civ. Câtă vreme absenţa părţii de la judecată s-a produs din cauza unei împrejurări mai presus de voinţa[…]

bogdan ionescu

ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Pentru prima dată în ţara noastra, Codul civil introduce reglementări precise privind bunurile altuia, ce vor fi aplicate în fiecare situaţie în care există reglementări speciale referitoare la administrarea acestora, dar şi în completarea eventualelor reglementări speciale. Noile prevederi sunt stipulate de articolele numerotate de la art. 792 la art. 857, modificând actuala administrare a[…]

two men exchanging a house for keys isolated on white

Legea privind darea in plata

Cabinetul de Avocatura Bogdan Ionescu si Asociatii va poate ajuta cu redactarea notificarii adresata institutiilor bancare pentru darea in plata a imobilelor ipotecate printr-un contract de credit, precum si sustinerea in fata instantelor a contestatiilor, precum si asigurarea asistentei juridice in fata notarului. Conform prevederii Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri[…]