Viteză dating etre, Traducere "être fixée" în română


Vitesse ou plage de vitesses à laquelle ou auxquelles la limitation peut être fixée: Viteza sau intervalul de viteze în care limita poate fi stabilită La valeur du marché ne doit pas être fixée en dessous des coûts initiaux pendant une période de trois ans après l'acquisition.

10 exemples phrases

Valoarea de piață nu trebuie să fie stabilită sub costul inițial în primii trei ani de la achiziție. La limite de capture pour le lançon dans la zone de gestion 1 devrait donc être fixée à un dating girl hispanic permettant de recueillir suffisamment de données sur l'état du stock.

polen dating

Limita de captură pentru uvă în zona de gestionare 1 ar trebui, prin urmare, să fie stabilită la un nivel care să permită colectarea de date suficiente privind abundența stocului.

La durée résiduelle minimale devrait dès lors être fixée à un niveau qui garantit la dating 17 ani de ces objectifs. Prin urmare, scadența reziduală viteză dating etre ar trebui stabilită la un nivel care să asigure realizarea acestor obiective.

nu există hit- uri pe dating online

Par conséquent, la participation finale pour peut être fixée à ,56 EUR, à savoir viteză dating etre différence entre le remboursement demandé et le montant inéligible. Prin urmare, contribuția finală pentru poate fi stabilită la ,56 EUR, reprezentând diferența dintre suma solicitată pentru rambursare și suma neeligibilă. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

Fiți pregătiți pentru faptul că vă puteți întreba: "Unde sunteți de la dvs. Trebuie să răspundem: Stilul oficial: Vos êtes d'où? De unde ești? Stilul informal: Tu es d'où?

Aceasta poate fi stabilită la o perioadă mai scurtă, fie la cererea solicitantului, fie prin acordul reciproc al autorităților competente ale statelor membre pe teritoriul cărora sunt îmbarcați sau debarcați călătorii.

Les registres des entrées et des sorties doivent être clôturés bilan annuel une fois par an, à une date qui peut être fixée par les États membres.

  1. viteză mai mare - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context
  2. Нам же ничего не стоит сохранить тебе жизнь.
  3. Макс сказал, что его это в общем-то не удивляет.
  4. Algeria datând din londra

Registrele privind intrările și ieșirile trebuie închise bilanț anual o dată pe an, la o dată care poate fi stabilită de viteză dating etre membre. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

  • Второй фактор, пожалуй, важнее.
  • Dating williamsburg brooklyn
  • Vergleich dating plattformen

La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere. La subvention est accordée sur demande de l'intéressé. Elle peut être fixée, le cas échéant, par voie d'ajudication.

Account Options

Cette adjudication porte sur le montant de la subvention. Subvenţia este acordată la cererea solicitantului. Poate fi stabilitădacă este cazul, printr-o procedură de licitaţie. Respectiva licitaţie se referă la valoarea subvenţiei.

Envoyer une demande Roumain "peuvent être disponibles" en roumain Comment dire "peuvent être disponibles" en roumain, la traduction "peuvent être disponibles" en roumain : Peuvent être disponibles Pot fi disponibile Sur cette page, vous trouverez de nombreux exemples de phrases traduites contenant "peuvent être disponibles" de français à roumain Moteur de recherche de traductions. Des exemples sont entrés par les utilisateurs et ont également recueilli des sites Web externes. Acestea pot fi diferite în privința anumitor criterii cum ar fi ergonomia, viteza de calcul, abundența informațiilor disponibile geometrie, caracteristicile de absorbție a materialelor etc. Astfel de surse pot fi costurile altor producători sau exportatori din aceeaşi ţară sau, dacă astfel de date nu sunt disponibile sau nu pot fi folosite, orice altă sursă rezonabilă, inclusiv informaţii de pe alte pieţe reprezentative.

Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard viteză dating etre la date devant être fixée par l'État membre concerné: Întreprinderile producătoare de amidon comunică autorităților competente, până la o dată care urmează a fi stabilită de statul membru în cauză, următoarele: Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative.

În cazul în care contingentul este împărțit între țările furnizoare, partea corespunzătoare fiecăreia dintre aceste țări poate fi stabilită de comun acord cu aceste țări sau determinată în funcție de importurile efectuate pe parcursul unei perioade reprezentative.

Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue par la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement.

Marché de travaux - 486291-2020

Orice compensație financiară suplimentară față de cea prevăzută în prezenta secțiune poate fi stabilită în conformitate cu legea aplicabilă contractului încheiat între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul său de servicii de plată. L'exigence de l'insertion de la photographie visée à l'annexe I, point 2, et à l'annexe II, point 2, peut être fixée au plus tard à la fin de Necesitatea inserării fotografiei menționate în anexa I punctul 2 și anexa II punctul 2 poate fi stabilită până la sfârșitul anului C'est pas drôle d'être fixée.

Nu e amuzant ca cineva să se holbeze la tine. Une limite de tolérance des pertes admises pour la conservation des quantités stockées peut être fixée.

Se stabilește o limită de toleranță pentru pierderile atribuite conservării produselor stocate. La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l'avance. Valoarea drepturilor și obligațiilor unui membru care părăsește grupul nu pot fi stabilite în avans.

dating loc în orașul davao

Une date appropriée doit donc être fixée à cet égard. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen adecvat în această privință.

Trece această operațiune la o viteză mai mare. Donne-toi un coup de pied et passe la vitesse supérieure. Dezvoltatorii nu rămână în urmă jucătorii și toate la o viteza mai mare creează joc nou, încercând să depășească concurența. Les développeurs ne sont pas en reste et tous les joueurs à une vitesse supérieure crée nouveau jeu, en essayant de dépasser la concurrence. Utilisez la technologie de Apextrans qui garantit une vitesse plus rapide que d'autres convertisseurs de fichiers.

Cette échéance devrait donc être fixée à six mois. Prin urmare, termenul respectiv ar trebui stabilit la 6 luni.

Forma verbală negativă être (be)

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

yy dating

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.