Dating confidențial


Informaţiile furnizate în acest context sunt considerate date confidenţiale.

dating confidențial cine se întâlnește cu cine în pentatonix

The information provided in this context shall be treated as confidential data. Responsabilitatea pentru pierderea de date confidenţiale o poartă doar utilizatorii înşişi.

Only users are responsible for loss of confidential data. Au fost utilizate, de asemenea, date confidențiale prelucrate de Eurostat. Confidential data processed by Eurostat have also been used.

Păstrați datele HR confidențiale și securizate - Asistență Office

Persoanele care au acces la date confidențiale utilizează aceste date exclusiv în scopuri statistice. Persons having access to confidential data shall use these data exclusively for statistical purposes.

dating confidențial dating site bodo

În măsura posibilului, raportul nu trebuie să conțină date confidențiale. As far as dating confidențial, the report should not contain confidential data.

Instituirea unei infrastructuri rentabile, integrate și sigure în cadrul SSE pentru accesul în scopuri științifice la date confidențiale. Set up a cost-efficient, integrated and secure infrastructure within the ESS for access to confidential data for scientific purposes.

Accesul la date confidențiale în scopuri științifice Access to confidential data for scientific purposes Regulamentul CE nr. Aceste rapoarte includ o recomandare privind tipul conexiuni locale reale date confidențiale la care sistemul de dating confidențial poate oferi acces.

The reports shall include a recommendation on the type of confidential data to which access can be provided by the access facility. Accesul la date confidențiale în scopuri științifice poate fi acordat prin sisteme de acces acreditate de către Comisie Eurostat.

Stergere/actualizare date cu caracter confidential

Access to confidential data for scientific purposes may be granted via access facilities accredited by the Commission Eurostat. Capitolul V din Regulamentul CE nr. Consilierul-auditor în cadrul procedurilor comerciale a sugerat, de asemenea, verificarea calculelor Comisiei ca alternativă la divulgarea de date confidențiale.

The Hearing Officer in trade proceedings also suggested to verify the Commission's calculations as an alternative to disclosing confidential data.

A intervenit o problemă.

Solicitarea producătorului-exportator avea în vedere accesul la date confidențiale privind prețurile furnizate de societatea americană mai sus menționată. The exporting producer's request referred to access of dating confidențial data on prices provided by the aforesaid US company. Datele și metadatele se transmit pe calea dating confidențial folosită de Comisie Eurostat pentru schimbul de date confidențiale sau prin acces la distanță, securizat.

The data and metadata shall be transmitted via the secure medium used by the Commission Eurostat for the transmission of confidential dataor via a secured remote access.

Prin urmare, accesul cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice ar trebui dating confidențial, fără a compromite nivelul ridicat de protecție dating confidențial care îl necesită datele statistice confidențiale. Access to confidential data by researchers for scientific purposes should therefore be improved without compromising the high level of protection that confidential statistical dating confidențial require.

În plus, această imagine globală a volumelor importurilor din tabelul 4 este calculată pornind de la date confidențiale, care nu sunt susceptibile de a fi comunicate, în timp ce statisticile SUA constituie informații accesibile public. Moreover, this overall picture of the import volumes of Table 4 is compiled from confidential data not susceptible to disclosure whereas the USA statistics is publicly available information.

dating confidențial dating on- line timmins ontario

Avantajele datelor colectate în scopul statisticilor europene ar trebui maximizate, printre dating confidențial prin îmbunătățirea accesului 15 dating la date confidențiale în scopuri științifice. The benefits of data collected for the purposes of European statistics should be maximised, inter alia, by improving the access to confidential data by researchers for scientific purposes.

O abordare de gestionare a riscurilor ar trebui să reprezinte modelul cel mai eficient în vederea obținerii unei game mai largi de date confidențiale disponibile în scopuri științifice, păstrând în același timp confidențialitatea respondenților și a unităților statistice. A risk management approach should be the most efficient model with a view to making a wider range of dating confidențial data available for scientific purposes while preserving the confidentiality of respondents and statistical units.

În cooperare cu autoritățile statistice naționale, Comisia Eurostat pregătește seturi de date în scopuri de cercetare care vizează diverse tipuri de date confidențiale destinate unor scopuri științifice. In cooperation with the national statistical authorities, the Commission Eurostat shall prepare data sets for research use which target the different types of confidential data for scientific purposes.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.